UNDERLAG FÖR DEKLARATION

I det avtalade förmedlingsarvodet ingår att vi hjälper till med att upprätta den deklaration som skall lämnas till Skatteverket efter försäljning av fastigheten. Nedan finns information från skatteverket hur kapitalvinst beräkningen ska göras.

Försäljning av småhus eller ägarlägenhet

Ett småhus är till exempel en villa, ett radhus eller ett fritidshus. När du säljer ett småhus eller en ägarlägenhet ska du deklarera försäljningen året efter att du skrev på köpekontraktet. Nedan hittar du information om hur du deklarerar din bostadsförsäljning och hur du räknar ut vinst eller förlust.

En privatbostad kan endast ägas av en fysisk person, det vill säga en privatperson (det kan vara flera fysiska ägare).

Beräkna vinst eller förlust

Uträkning av vinst eller förlust gör du enligt följande uppställning:

 − försäljningspriset (köpeskilling)

− försäljningsutgifter

Som avdragsgilla försäljningsutgifter räknas utgifter som du har haft i samband med försäljningen, exempelvis:

 • mäklararvode och annan försäljningsprovision
 • advokatkostnader
 • utgifter för värdering och besiktning
 • utgifter för försäkring mot dolda fel och energideklaration
 • utgifter för resor som görs i syfte att sälja fastigheten (exempelvis för visning, till mäklare, för att skriva på kontrakt och lämna nycklar)
 • vissa utgifter för homestyling (exempelvis konsultation, fotografering, hyra och magasinering av möbler med mera under visningen)

Förutsättningen för avdrag är att utgiften inte har något direkt samband med ditt vanliga boende. Du kan alltså inte få avdrag för utgifter som avser städning, flyttning, trädgårdsskötsel samt inköp av möbler, växter eller andra prydnads- och inredningsföremål.

 − inköpspris och lagfartskostnad m.m.

Ditt inköpspris är köpeskillingen för bostaden inklusive mark med tillägg för inköpsprovision, lagfartskostnad och eventuell utgift för inteckning i fastigheten. Om du har fått bostaden genom arv eller gåva övertar du den tidigare ägarens inköpspris. Tillägg får sedan göras för eventuella förbättringsutgifter.

− förbättringsutgifter

Förbättringsutgifter är avdragsgilla för de kalenderår då de sammanlagt uppgått till minst 5 000 kronor. Förbättringsutgifter är utgifter som du själv har haft för:

 • nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad

förbättrande reparationer och underhåll

Du får räkna med utgifter för förbättrande reparationer och underhåll enbart för försäljningsåret och de fem föregående åren. Du får göra avdrag endast för den del av utgiften som medfört att bostaden är i bättre skick vid försäljning än vid köp.

 − kapitaltillskott (endast bostadsrätter)

Normalt finner du beloppet som du lämnat i kapitaltillskott på den kontrolluppgift som bostadsrättsföreningen lämnar efter att du sålt din bostadsrätt.

 − inre reparationsfond (endast bostadsrätter)

Inre reparationsfond är en fond som bostadsrättsföreningen upprättat där du kan få pengar för att reparera din bostadsrätt.

+ återföring av uppskov

 = vinst eller förlust

Så beskattas din bostadsförsäljning

Vinst och förlust beskattas olika beroende på om ditt småhus räknas som en privatbostad eller som en näringsfastighet. Ägarlägenheter beskattas på samma sätt som småhus.

 • Om du säljer en privatbostadsfastighet med vinst ska 22/30 av vinsten beskattas. En förlust får dras av med 50 procent.
 • Om du säljer en näringsfastighet med vinst ska 90 procent av vinsten beskattas. En förlust får dras av med 63 procent.

Du som har sålt en privatbostad kan använda tjänsten för att räkna ut hur mycket skatt du behöver betala på vinsten.

Vilken bilaga ska jag lämna in?

Vilken typ av fastighet småhuset eller ägarlägenheten du har sålt är avgör vilken bilaga du ska lämna in.

 • Du som har sålt en privatbostadsfastighet ska lämna in bilaga K5.
 • Du som sålt en privatbostadsrätt deklarerar du försäljningen på bilaga K6.

Källa: Skatteverket