slagga.se

 

Falu Kyla har en lång erfarenhet och kompetens av projektering, installation och service av kyl/frysanläggningar, klimatanläggningar och värmepumpar inom såväl butik som industri. Vi projekterar och monterar kyl- och frysrum, allt från storkök till fryshus.

Falu Kyla använder välkända kvalitetsprodukter vid försäljning och service.

Falu Kyla är certifierade via Incert och ackrediterade via Swedac för att arbeta med trycksatta anordningar. Det innebär att vi fortlöpande genomgår kompetensprövning och att Falu Kyla uppfyller det krav på kompetens och kvalitet som Incert och Swedac ställer på vår verksamhet.

I förlängningen innebär det en större trygghet för dig som kund.

   

 

Falun idag

Kontakt uppgifter Falu Kyla QR kodQR code